• 04092011 003.jpg
  • BBq BIJ hans, Fiets vak. angelien 2007, Feestje Marja, Jeu de B 127.jpg
  • BBq BIJ hans, Fiets vak. angelien 2007, Feestje Marja, Jeu de B 130.jpg
  • carnaval 052.jpg
  • rommelmarkt 003.jpg

Officiële start BPT Waspik-Boven
Na een lange tijd van voorbereiden en zoveel mogelijk bewoners van Waspik-Boven enthousiast te maken, is het nu zo ver dat er ook in Waspik-Boven een Buurt Preventie Team wordt opgestart. In samenwerking met gemeente Waalwijk en de politie Waalwijk is dit initiatief opgepakt door Platform Waspik. Op dit moment zijn er voldoende straten vertegenwoordigd door zogenaamde straatvertegenwoordigers en daarmee zal het BPT van start gaan. Uiteraard is het de hoop dat er na verloop van tijd meer animo wordt losgeweekt bij de rest van de bewoners om ook actiever mee te gaan doen in het BPT. Het doel van het BPT is natuurlijk op de eerste plaats om een veilige leefomgeving te behouden in Waspik-Boven. De officiële start van het BPT Waspik-Boven zal door de wethouder uitgevoerd worden op dinsdag 21 februari om 19.30uur in Buurthuis 't Schooltje. De straatvertegenwoordigers zijn hier allen bij aanwezig. Als u al eens eerder op een info-avond bent geweest omtrent het Buurt Preventie Team, bent u uiteraard ook nu weer van harte welkom! Mogelijk bedenkt u zich nu wel om ook deel te nemen aan het BPT, omdat het nu daadwerkelijk van start gaat. Ook als u puur informatief weer eens op de hoogte gehouden wilt worden, bent u allen van harte welkom!